Likeingatlan 06-30/700-8006
Likeingatlan

Budapest

08-18                            

Adatvédelem

Adatvédelmi, és kezélési nyilatkozat személyes adatokra vonatkozóan

Ügyfeleinek védelme érdekében, az adatok felhasználásáról, és annak kezeléséről mint a www.likeingatlan.com  weboldal tulajdonosa, a cég név, az alábbiak szerint nyilatkozik:
cég név  kijelenti, hogy amennyiben a  tulajdonában lévő,  www.likeingatlan.com oldalon keresztül, illetve annak elérhetőségein keresztül természetes, vagy jogi személyek adataikat/adatait az oldal felhasználói személyesen,  postai, vagy elektronikus (email) úton  hozzá eljuttatják, azt a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, és használja fel.
Azokat kizárólag a  Like Ingatlan Iroda Kft. megbízásából, az alábbi céllal gyűjti be, és továbbiakban a Like Ingatlan Iroda Kft. használja fel:
          Ingatlanközvetítés

           Ingatlan Értékbecslés

           Energetikai Tanúsítás

           Hitel Ügyintézés

           Biztosítási Ügyintézés

           Lakáselőtakarékosság Ügyintézése

           Épülettervezés Közvetítés

Személyes adatok kezelése

Abban az esetben, ha bármely, ezen weboldal használata, valamint e-mailen keresztüli levelezés során vagy ahhoz kapcsolódóan bármilyen további személyes adat kerül a cég név…..a Like Ingatlan Iroda Kft. birtokába, az kijelenti, hogy a személyes adatokat a Like Ingatlan Iroda Kft a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Like Ingatlan Iroda Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Like Ingatlan Iroda Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Like Ingatlan Iroda Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt és megoldást banktitokként kezel.

Továbbiakban kijelenti, hogy a fenti céllal begyűjtött adatok semmilyen indokkal, és céllal nem továbbítja idegen, külső vagy harmadik személynek, valamint nem használja fel azokat egyéb marketing, és kereskedelmi célokra, csak is kizárólag a Like Ingatlan Iroda Kft.-nek adja át.
Kivétel ha a cég név…  az adatokat szolgáltató természetes, vagy jogi személy annak írásos hozzájárulását adja, valamint a  cég név… tevékenységéhez kapcsolódóan azt jogi kötelessége továbbszolgáltatni.
Legalitása, reklamáció, folyamodványok, kérelmek az alábbiakhoz továbbítandóak:

CÍm

Jogi képviselet:

Adatvédelmi regisztrációs szám:

Call Now Button