Likeingatlan 06-30/700-8006
Likeingatlan

Budapest

08-18                            

CSOK ÉS HITEL

                                                   CSOK családi otthonteremtési kedvezmény!                                                       

  (volt SZOCPOL)

A kedvezmény igénylésére jogosult személyek:

– életkori megkötéstől függetlenül, a természetes személyek (házastársak, élettársak, egyedülállók) a közös háztartásban nevelt, eltartott, 16 évesnél – oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, gyermek esetén 25 évesnél – nem idősebb, vagy legalább egy éve megváltozott munkaképességű, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, illetve legalább 24 hetes magzata után,

– a gyám a gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együtt élő és általa eltartott gyermek után,

– a 40. életévét be nem töltött házaspár – meglévő gyermekei létszámától függetlenül – a kedvezmény megelőlegezett folyósítása fejében négy éven belül vállalt egy, illetve nyolc éven belül vállalt két gyermeke után.

A kedvezmény utólagosan vehető igénybe:

– új lakás építése és bővítés esetén a készültségi fokkal arányoson, utólagosan és a családok otthonteremtési kedvezményének utolsó részletét a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiadását követően történik a folyósítás;– lakás vásárlása esetén egy összegben a folyósítás akkor történik, ha az építtető támogatott személy a családok otthonteremtési kedvezményén és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére/vásárlására már felhasználta.A támogatott személynek vállalnia kell, hogy a hitelintézet részére bemutatja az építési munkák (lakásépítés, bővítés) esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség 70 százalékáról, illetve, ha az igénybevett támogatás összege ennél magasabb, úgy az annak összegét kitevő, saját nevére szóló, az általános forgalmi adó (áfa) törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, egyszerűsített számlákat. Fontos azonban, hogy bővítés esetén a kapható támogatás összege nem haladhatja meg a számlával igazolt bekerülési költség 50 százalékát. Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő teljes vételárról kiállított számlát kell bemutatni.További feltételek:1. A lakás (meglévő, vagy bővítés utáni) hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint:– egy gyermek esetén 40 négyzetméter
– két gyermek esetén 50 négyzetméter
– három gyermek esetén 60 négyzetméter
– négy vagy több gyermek esetén 70 négyzetméter,és nem haladhatja meg a 160 négyzetmétert.2. Lakás vásárlása esetén a vételár nem lehet több mint– új lakásnál 300-350 ezer forint/négyzetméter,– használt lakásnál egységesen 350 ezer forint/négyzetméter) Közép-Magyarország területén– Budapesten 35 millió forint,
– városokban 28 millió forint,
– egyéb településeken 23 millió forint,b) a Dunántúlon– megyeszékhelyeken 28 millió forint,
– városokban 23 millió forint,
– egyéb településeken 18 millió forint,c) az Alföldön és Észak-Magyarországon– megyeszékhelyeken 25 millió forint,
– városokban 19 millió forint,
– egyéb településeken 16 millió forint.

A családok otthonteremtési kedvezménye a később született gyermek után is igénybe vehető, amelynek összege gyermekenként 400 ezer forint.

A családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet a hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) kell benyújtani.

A 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) 2016. január 1-jétől még kedvezőbb feltételekkel igényelhető: az új lakást építő vagy vásárló két- vagy többgyermekes családok esetében jelentősen emelkedik a támogatás mértéke, valamint a támogatási rendszer is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé válik.

A legfontosabb, a feltételrendszer egészét érintő változások a következők:

 • A lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövőben nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megállapításánál (az alapösszegre rakódó 10, 20, illetve 30%-os energetikai bónuszok megszűnnek). Ezzel a rendszer jelentősen egyszerűsödik.
 • Eltörlésre kerül a támogatható ingatlanokra előírt 160 m2-es felső mérethatár, tehát az ennél nagyobb hasznos alapterületű ingatlanokra is igényelhető lesz a CSOK.
 • Külföldön szerzett biztosítási jogviszony is beleszámít az előírt fél éves biztosítási időszakba, ami elősegítheti azt, hogy a határon túl munkát vállaló fiatalok hazatérve le tudjanak telepedni.
 • Az előre (a jövőre nézve) vállalt gyermekek esetében elegendő lesz, ha csak az egyik szülő 40 év alatti (jelenleg mindkét szülő esetében fenn kell állnia e feltételnek).
 • A nem felsőoktatási intézménybe járó gyermekeket 16 év helyett már 20 éves korukig figyelembe lehet venni az igénylésnél.
 • használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén járó CSOK alapösszege 10%-kal emelkedik, így egy gyermek után (az ingatlan méretétől függően) 550.000 – 600.000 Ft, két gyermek után 880.000 – 1.430.000 Ft, három gyermek után 1.320.000 – 2.200.000 Ft, négy vagy több gyermek után 1.760.000 – 2.750.000 Ft jár majd (vagyis gyermekszám és ingatlanméret alapján a családok 90%-a 50.000 – 250.000 Ft-tal magasabb összeget kaphat).
 • Az újonnan épített vagy vásárolt lakóingatlanok esetében a fentiek mellett a következő változások várhatók:

– A kedvezmény összegének meghatározásánál (az energiahatékonysági szint mellett) a lakóingatlan méretét sem kell figyelembe venni, kizárólag a gyermekszámot.

– Az egy négyzetméterre számított 300.000 / 350.000 Ft-os felső vételár korlátozás eltörlésre kerül, így nem lesz limitálva a megvásárolható ingatlan értéke.

– Az egy- és kétgyermekes (vagy ennyi gyermeket vállaló) családok esetében a támogatható legkisebb ingatlanméretre vonatkozó (40, ill. 50 m2-es) korlátozás szintén eltörlésre kerül, tehát ennél kisebb hasznos alapterületű ingatlanra is igényelni lehet majd a CSOK-ot.

– A kedvezmény alapösszege az alábbiak szerint emelkedik:

 • Egy gyermek esetén a jelenlegi 500.000 – 600.000 Ft közötti összeg egységesen 600.000 Ft-ra nő (ez 20%-kal magasabb, ill. változatlan összeget jelent).
 • Két gyermek esetén a jelenlegi 800.000 – 1.300.000 Ft közötti összeg egységesen 2.600.000 Ft-ra nő (az emelés így legalább kétszeres, legfeljebb 3,25-szörös – átlagosan tehát két és félszeres – mértékű)
 • Három vagy több gyermek esetén a jelenlegi 1.200.000 – 2.500.000 Ft közötti összeg egységesen 10.000.000 Ft-ra nő (az emelés mértéke így legalább négyszeres, legfeljebb 8,33-szoros, átlagosan tehát mintegy hatszoros).

Az új lakóingatlant építő vagy vásárló családok közül azoknál, akik jelenleg három vagy több gyermeket nevelnek, illetve a jövőben (a meglévő gyermekeket is figyelembe véve) legalább három gyermek felnevelését vállalják, a „normál” szabályokhoz képest az alábbi többlet kedvezmények vehetők figyelembe:

 • Az eddigi legfeljebb két gyermek helyett akár legfeljebb három gyermeket is lehet majd előre vállalni, melynek határideje 10 év lesz. (A 10 éves határidő akkor is irányadó, ha a meglévők mellé csak egy vagy két gyermeket vállalnak, de ezzel a gyermekek létszáma eléri a legalább három főt.)
 • Azokat a gyermekeket is figyelembe lehet venni a kedvezmény összegének megállapításánál (beleszámítanak a gyermekszámba), akik után korábban már igénybevett CSOK-ot (ill. a korábbi lakásépítési támogatást vagy „szocpol”-t) a család, azzal, hogy a korábban kapott támogatás összegét a 10 millió Ft-os kedvezményből le kell vonni. (Legfeljebb két meglévő vagy vállalt gyermek esetében ezzel szemben azok a gyermekek, akik után már előzőleg felvettek vissza nem térítendő támogatást, nem vehetők figyelembe.)
 • A jelenlegi 60, ill. 70 m2-es alsó méretkorlát lakás esetében egységesen 60 m2-ben, családi ház esetében 90 m2-ben lesz meghatározva.
 • Nem feltétel, hogy az igénylőnek vagy családtagjainak ne legyen meglévő lakástulajdona vagy haszonélvezeti, használati joga a kedvezmény igénylésekor.
 • Az érintett háromgyermekes családok az általuk felvett lakáscélú kölcsönhöz kedvezményes állami kamattámogatást is igényelhetnek, melynek révén az általuk fizetendő kamat mértéke nem haladhatja meg a 3%-ot. A kamattámogatás maximális időtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió Ft kölcsönösszegig igényelhető.

A CSOK bővítésével egyidejűleg ugyanakkor – a visszaélések kiszűrése érdekében – több plusz feltétel, biztosíték is beépítésre kerül a rendszerbe. Így a CSOK igényléséhez szükséges lesz:

– a büntetlen előélet (vagyon elleni bűncselekmények tekintetében);

– annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére.

Ezen túlmenően a három- vagy többgyermekes, új ingatlant építő vagy vásárló családoknál az alábbi többletfeltételek is előírásra kerülnek:

– az igénylő a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nincs nyilvántartva (nincs a mindenkori minimálbér egyhavi összegét meghaladó, több mint 90 napja lejárt hiteltartozása);

– az igénylést megelőzően – a „normál” esetben előírt 180 nap helyett – legalább 2 évig folyamatosan biztosított volt, ezen belül pedig minimum az igénylést közvetlenül megelőző 180 napban keresőtevékenységet is végzett (melybe nem számít bele a közfoglalkoztatás);

– amennyiben a felvett CSOK összegét vissza kell fizetni, a késedelmi kamat mértéke ez esetben a Ptk. szerinti normál kamat ötszöröse.

  CSOK TÁBLÁZAT:

uj-csok-osszege-2016-e1451462438546

Hitel fogalmak

Hitel fogalmak és magyarázatok

Természetes személy:

Az élő embert  jelenti.

Közeli hozzátartozó:

Házastárs, örökbefogadó, egyenesági rokon, , mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadott gyermek, mostoha- és nevelőszülő, , illetve testvér.

Eltartott:

Eltartott az a személy, aki az Adóssal életvitel-szerűen egy háztartásban él, de nincs saját jövedelme.

Adós:

Az a természetes személy, aki megköti a kölcsönszerződést a pénzintézettől szerződés alapján pénzt kap.

Adóstárs:

Az adóssal egyenrangúan felel a hitel visszafizetéséért.

Kezes:

Az a szereplő a kölcsönszerződésben, aki a teljes vagyonával felel, ha az Adós nem fizet.

Jelzáloghitel:

Ingatlanterhelésre adott pénz.

Jelzálogjog:

Egy adott ingatlan, az Adós által felvett összeggel történő terhelése, és annak födhivatali nzilvántartásbavétele

Zálogkötelezett:

A terhelt ingatlan tulajdonosa.

Zálogjogosult:

A zálogosítási jogot bejegyző pénzintézet.

Dologi adós:

Az Adóstól különálló személy, akinek az ingatlanját jelzálogosították.

Tulajdoni lap:

A tulajdoni lap tartalmazza az ingatlan adatait, történetét

Hiteles tulajdoni lap másolat vagy szemle:

A tulajdont igazoló hitelesített földhivatali dokumentum, melzet másoltak.

Kamat:

A felvett összeg használati díjaként fizetendő pénz, a teljes futamidőre.

Kamatláb:

A hitel használatának éves díja.

THM(teljes futamidő):

A hitel éves visszafizetésének összege. Tartalmazza a kamatokat (kamatos kamatszámítással) és a kezelési költségeket is (költségek, adók, értékbecslés, helyszíni szemle, ingatlan nyilvántartási eljárás, számlavezetés, biztosítás és garancia).

Futamidő:

Amig a hitelfisszafizetésre az Adós a szerződésbem kötelezett.

Előtörlesztés:

A hitel, a szerződésben foglalt részletbefizetési összegénél nagyob befizetés.

Értékbecslés:

Piaci ár meghatározása, szakember által.

Hitelbiztosítéki érték:

Az értékbecslő által megállapított érték

Önerő:

Az az üsszeg, melyet a pénzintézet nem finanszíroz meg a vásásrláshoz.

Pótfedezet:

Külön ingatlan, vagy egyéb más amely kiegészítő fedezetűl szolgálhat a hitelfelvételhez.

Elidegenítési és terhelési tilalom:

A pénzintézet a földhivatalnál kérelem alapján bejegyezteti nevét a fedezetűl kínált ingatlan tulajdonilapjára.

Haszonélvezeti jog:

Valaki más használati joga az adott ingatlanban.

BAR Lista (KHR):

A KHR-lista (Központi Hitelinformációs Rendszer listája), azok az Adósok szerepelnek rajta, akik legalább 90 napja tartoznak a minimálbérnél magasabb összeggel. A listaról 5 év múlva lehet lekerülni .

Lakásbővítés:

A lakótér függőleges- vagy vízszintes irányban megnövelése, mely során legalább egy lakószobával bővül az ingatlan.

Hitelbírálat:

A pénzintézet felméri a hitelképességét a majdani Adósnak.

Türelmi idő:

Ez idő alatt csupán a kamatot kell törleszteni

 Vissza az ingatlankereséshez

Call Now Button